Kadra

Dyrekcja szkoły:

Dyrektor:
– mgr Ewa Mękarska – nauczycielka języka polskiego

Wicedyrektor:
– mgr Małgorzata Załęczna – nauczycielka języka niemieckiego

Administracja szkoły:

Kierownik gospodarczy: Renata Łęcka
Sekretariat: mgr Paulina Krupa
Księgowość: Jadwiga Dziadczyk
Referent: mgr Anna Watała
Pracownik biurowy: mgr Katarzyna Janik-Cygan

Kadra pedagogiczna:

Przedmioty humanistyczne:
Język polski mgr Ewa Mękarska
mgr Aneta Hoffmann
mgr Beata Imbor
mgr Anna Madej
mgr Ewa Motylska
mgr Beata Kaczorowska
Język angielski mgr Lidia Paduszyńska
mgr Anna Palińska
mgr Agnieszka Pastusiak
mgr Anna Smoleń
mgr Dagmara Sowińska
Język niemiecki mgr Katarzyna Hejak – Kępa
mgr Anita Maryniak
mgr Małgorzata Załęczna
Historia mgr Lucyna Motylińska
mgr Elżbieta Kowalczyk
WOS mgr Lucyna Motylińska
mgr Elżbieta Kowalczyk
Przedmioty przyrodnicze:
Matematyka mgr Monika Daniłowicz
mgr Iwona Pryczek
mgr Małgorzata Szewczyk
Fizyka mgr Kamila Ałaszewska
Chemia mgr Teresa Ociepa
Biologia mgr Dorota Babiarczyk
mgr Katarzyna Kawa
mgr Ilona Pawlikowska-Ziobro
Geografia mgr Romana Dzwonnik
mgr Beata Kuchciak
Przyroda mgr Katarzyna Kawa
mgr Teresa Ociepa
mgr Kamila Ałaszewska
mgr Romana Dzwonnik
mgr Ilona Pawlikowska-Ziobro
Przedmioty artystyczne i inne:
Przedsiębiorczość mgr Małgorzata Szewczyk
Informatyka mgr Renata Marczak
mgr Paweł Blaźniak
Muzyka / WOK / Zaj. tech./ zaj. art. mgr Paweł Blaźniak
Plastyka mgr Aleksandra Morawiec
Wych. fizyczne mgr Grzegorz Bodnar
mgr Janusz Dudkiewicz
mgr Agnieszka Killich
mgr Adam Konstańczuk
mgr Elżbieta Krzak
mgr Adrian Teodorczyk
Religia mgr Joanna Stępnik
mgr ks. Krzysztof Satoła
PO / EDB mgr Paweł Blaźniak
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Ilona Ziobro
Biblioteka szkolna: inż. Izabela Łuczak
mgr Renata Marczak
Świetlica szkolna: mgr Wioletta Wędzonka
Pedagog szkolny: mgr Anna Pytka
mgr Wioletta Wędzonka
mgr Elżbieta Krzak
Nauczyciel wspomagający: mgr Urszula Tylenda
mgr Agnieszka Kilich
mgr Monika Marczak
mgr Małgorzata Dryzek
mgr Renata Janus