Historia

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie został utworzony na mocy uchwały nr 30/IV/99 z dnia 10.03.1999r. Rady Miejskiej w Bełchatowie w miejscu, gdzie miała siedzibę najstarsza ze szkół bełchatowskich – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza. Na początku swojego istnienia była to szkoła ewangelicka z niemieckim językiem nauczania. W 1922 roku Inspektor Szkolny w Piotrkowie Tryb. powołał do życia Szkołę nr 2 nadając jej imię A. Mickiewicza. Lokalizacja szkoły zmieniała się kilkakrotnie aż do 1936r., kiedy to oddano do użytku nowy budynek przy ul. Wschodniej. W maju 1937r. miało miejsce poświęcenie szkoły przez Biskupa.

W trakcie budowy w 1935r. po śmierci Marszałka J. Piłsudskiego Rada Miejska postanowiła,… zwrócić się do władz szkolnych z prośbą o przemianowanie budującej się szkoły z im. A. Mickiewicza na im. J.Piłsudskiego – „Pierwszego Marszałka Polski…” ale nazwy nie zmieniono.

Pierwszym kierownikiem szkoły im. A. Mickiewicza został pan Stanisław Miller, który później, jako wiceburmistrz miasta, aktywnie wspierał budowę jej nowej siedziby.

Budynek przy dawnej ul. Wschodniej do 1962 roku był siedzibą szkoły podstawowej jak i liceum.

W roku 1945, po wkroczeniu wojsk radzieckich, szkoła pełniła funkcję szpitala polowego, by po kilku miesiącach rozpocząć przygotowania do podjęcia nauki. 01.09.1945 roku wznowili w budynku naukę uczniowie w wieku od 7 do 18 lat. Obok tych, którzy umieli czytać i pisać, byli tacy, którzy uczyli się tego w wieku 13 -14 lat. Grupę najlepiej przygotowanych uczniów, w specjalnym trybie, dopuszczono do egzaminu do gimnazjum, które swoją działalność rozpoczęło w budynku szkoły im. A. Mickiewicza.

Od 1948 roku w budynku szkoły im. Adama Mickiewicza uruchomiono szkołę jedenastoletnią – pierwszą szkołę średnią w Bełchatowie, która korzystała z tego budynku do 1962 roku, do czasu wybudowania nowego budynku szkolnego – Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego.

Szkoła im. A. Mickiewicza już w przedwojennym środowisku Bełchatowa odgrywała ważną rolę społeczno – kulturalną. Na uwagę zasługiwał teatr szkolny prowadzony przez panią Celestynę Millerową, wystawiano tu jasełka, spektakle słowno – muzyczne, czczono święto Matki, odbywały się bale sylwestrowe i maskarady. W szkole działało harcerstwo, chór szkolny prowadzony przez panią Kudelską, „…w pokoju kierownika było radia a na korytarzu głośniki”.

Po 1962 roku w budynku szkoły przy ul. świerczewskiego 7 działała nadal Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełchatowie, która uchodziła w obiegowej opinii uczniów i rodziców za najlepszą w mieście. W latach 80-tych przeżywała wielkie oblężenie w związku z ogromnym wyżem demograficznym. Uczyło się w niej nawet ponad 1200 uczniów w 42 oddziałach.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych ilość uczniów zaczęła drastycznie się zmniejszać, w związku ze „starzeniem” się osiedli 1 – Maja Wschód, Wolności, budowę Szkoły Podstawowej nr 1. Systematycznie ubywało klas nauczania początkowego.

W związku z położeniem Szkoły Podstawowej nr 2 między dwiema innymi szkołami podstawowymi 1 i 3 zdecydowano o uruchomieniu w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 III Liceum Ogólnokształcącego.

Po utworzeniu gimnazjów – powołano w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Publiczne Gimnazjum nr 2 oraz pozostawiono III Liceum Ogólnokształcące i klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza, którą to decyzją z dnia 25 lutego 1999 roku postanowiono stopniowo zlikwidować. Powstał Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 jako bezpośredni spadkobierca tradycji i historii Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza, która w 1997 roku obchodziła swoje 60 – cio lecie.

W czerwcu 2001 roku ostatni rocznik uczniów Szkoły Podstawowej opuścił szkołę, natomiast uczniowie z Zespołu, szczególnie z III Liceum Ogólnokształcącego byli w środowisku postrzegani jako „ci z Mickiewicza”. Stąd apel ostatniego rocznika klas ósmych skierowanych do dyrektora szkoły w Dniu święta Patrona w 1999, by nadać nowo utworzonej szkole imię Adama Mickiewicza, co niebawem nastąpiło.

1 września 2012 roku Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza zostaje przeniesiony do nowego budynku. Szkoła zmienia wizerunek lecz zachowuje tradycje i bogatą historię. „Mickiewicz” trwa i się rozwija pod nowym adresem na ul. Edwardów 5, gdzie wszystkich serdecznie zapraszamy.

HISTORIA POMNIKA NASZEGO PATRONA