Podręczniki

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 w III LO:
Klasa / klasy: pierwsze
2A 2B 2C
3A 3B 3C 3D

W roku szkolnym 2017/2018 bezpłatne podręczniki otrzymają we wrześniu uczniowie klas II i III gimnazjum. Podręczniki sfinansowane będą z dotacji celowej MEN.