Koła

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE – [Kliknij i sprawdź terminy]

 

Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego:

– artsytyczne (teatralno-woklane);
– dziennikarskie;
– wyrównwcze dla uczniów gimnazjum;
– rewalidacyjne dla uczniów liceum;
– konsultacje dla uczniw zainteresowanych dodatkowym opracowaniem materiału bieżącego lub powtórzeniem zagadnień wczesniej opracowanych.

Zapraszamy !


Koło Dziennikarskie:

Prowadzący – Aneta Hoffmann
Adresowane jest do gimnazjalistów i licealistów
Tworzymy wspólnie gazetkę szkolną „POD LUPĄ”

Cele programu:

1. Cele ogólne:
• sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia,
• przygotowanie do krytycznego odbioru mediów oraz segregowania informacji i ich pozyskiwania z różnych źródeł,
• kształtowanie postaw sprzyjających zainteresowaniu literaturą,
• poznanie i nabycie umiejętności stosowania różnorodnych stylów wypowiadania się
– dostosowanych do sytuacji, zgodnych z zasadami etyki dziennikarskiej
• wpajanie szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
• pobudzanie do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i naturą człowieka oraz tworzenie własnego światopoglądu opartego na wartościach etycznych i moralnych oraz nabywanie umiejętności bycia obiektywnym w ocenie ludzi i zdarzeń,
• rozwijanie postawy szacunku dla pracy drugiego człowieka, odpowiedzialności za własną pracę oraz umiejętności współpracy w zespole, przyswojenie postaw rzetelności i uczciwości w pracy dziennikarza.

2. Cele szczegółowe:
• przybliżenie historii rozwoju mediów,
• doskonalenie umiejętności sprawnego, celowego notowania i selekcjonowania informacji oraz właściwego doboru źródeł informacji,
• przedstawienie i charakterystyka gatunków informacyjnych, publicystycznych i pogranicznych,
• przygotowanie do samodzielnego redagowania wypowiedzi dziennikarskich,
• poznanie elementów prawa prasowego i autorskiego,
• poznanie i kompetentne posługiwanie się słownictwem charakterystycznym dla środowiska dziennikarzy,
• kształtowanie umiejętności odróżniania opinii od informacji,
• wskazywanie elementów perswazji i manipulacji w przekazie reklamowym,
• rozbudzanie zainteresowania językiem tworzywem pracy dziennikarza,
• zdobycie umiejętności obsługi i składu komputerowego gazetki szkolnej oraz jej redagowania i wydawania,
• zdobycie umiejętności klasyfikacji czasopism i ich właściwego doboru do harmonijnego rozwoju własnych zainteresowań.

Treści programowe

Moduł 1 – Historia mediów w świecie:
• prasa,
• radio,
• fotografia, telewizja,
• Internet.

Moduł 2 – Sztuka notowania:
• tabela, wykres, mapa mentalna,
• notatka a notatka prasowa,
• metoda 6 pytań: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?

Moduł 3 – Gromadzimy i zapisujemy informacje:
• warsztat informacyjny dziennikarza,
• źródła informacji,
• sposoby przekazywania informacji czytelnikom (gatunki informacyjne: flesz, news, kronika wydarzeń, notatka prasowa, przegląd prasy, recenzja, reportaż, sprawozdanie, sylwetka, wywiad, wzmianka, zapowiedź).

Moduł 4 – Praca dziennikarza:
• zagadnienia etyki dziennikarskiej, elementy prawa prasowego,
• rola prasy (informacyjna, opiniotwórcza, public relation, reklama),
• słowniczek dziennikarza,
• wizyta w: redakcji, wydawnictwie, radiu, telewizji.

Moduł 5 – Gatunki publicystyczne i pograniczne:
• gatunki publicystyczne (artykuł, artykuł wstępny, debata, felieton, komentarz prasowy, list do redakcji, polemika),
• gatunki pograniczne (esej).

Moduł 6 – Struktura tekstu dziennikarskiego:
• tytuł, podtytuł, śródtytuł; akapity, dzielenie tekstu,

Moduł 7 – Klasyfikacja czasopism:
• od dziennika do rocznika, temat (np. medyczne,
• czasopisma: kryterium adresat (np. młodzieżowe, dla kobiet, dla wędkarzy),literackie); kryterium

Moduł 8 – Reklama:
• reklamowy – budowa i tworzenie,
• cele oraz znaczenie ekonomiczne i społeczne reklamy,
• wartości negatywne i pozytywne kreowane przez reklamę.

 


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support