Matura

Maturzyści i wszyscy zainteresowani egzaminem maturalnym !!!
Wszystkie informacje związane z egzaminem, standardy wymagań, informatory i arkusze egzaminacyjne z poprzednich sesji egzaminacyjnych znajdziecie na stronach Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
CKE podaje również wykaz pomocy dozwolonych na maturze, terminy egzaminów oraz wiele innych informacji o MATURZE!!!

EGZAMIN MATURALNY W „NOWEJ” FORMULE

EGZAMIN MATURALNY – PROCEDURY
Harmonogram egzaminu maturalnego

Informatory maturalne

Arkusze z egzaminów maturalnych

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

BIBLIOGRAFIA – wzór dokumentu